Articles

อ่านก่อนตัดสินใจลงทุนในตู้หยอดเหรียญ หรือตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ VENDING MACHINE

ตู้หยอดเหรียญเพื่อซื้อสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดมีการบันทึกไว้ในยุคกรีก ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรและนักคณิตศาสตร์ Hero of Alexandria ประมาณ 215 ปีก่อนคริสตกาล

7 ข้อดีของการใช้เทคโนโลยีบริหารร้านค้า ลดเวลาต้นทุน

การปรับตัวของธุรกิจค้าปลีกสู่อี-คอมเมิร์ซ ช่วยให้การนำเทคโนโลยีมาใช้บริการจัดการร้านค้าเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะในแง่ของการลดต้นทุนด้านเวลาและตัวเงิน