มีเดีย

ภาพงานล่าสุด Asean Retail Show 2017

วิดีโอ

จากงานสองครั้งที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จที่สุดในฐานะงานแสดงสินค้าที่มุ่งเน้นด้านการค้าปลีกที่ดีและมีชื่อเสียงที่ดีที่สุดและรองรับอุตสาหกรรมค้าปลีกมากที่สุดในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว 10 แห่ง

งานแสดงสินค้าแฟรนไชส์แฟรนไชส์ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2561 และพร้อมด้วย งาน Thailand Retail, Food, Hospitality Services 2018 (งานแสดงอาหารและการโรงแรมอันดับ 1 ของประเทศไทย)

ด้วยเหตุนี้พื้นที่ค้าปลีกอาเซียน 2018 จะถูกขยายเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ค้าปลีกล่าสุด

ภาพแกลเลอรี่

ภาพงานล่าสุดจาก Asean Retail Show 2017