หน้าแรก

Pre-registration Now !

งานแสดงนานาชาติครบวงจรธุรกิจค้าปลีก

ASEAN Retail 2022 ปีที่ 6 งานแสดงนานาชาติสำหรับธุรกิจค้าปลีก ซุปเปอร์มาร์เก็ต โมเดิร์นเทรดและศูนย์การค้าแบบครบวงจร

งาน ASEAN Retail เป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ที่ต้องการแสดงศักยภาพของตัวเอง นำเสนอสินค้าเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกใหม่ล่าสุด อีกทั้งยังเป็นเวทีสร้างความรับรู้ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร สินค้า สร้างเครือข่ายทางธุรกิจและขยายฐานลูกค้าเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก ซุปเปอร์มาร์เก็ต โมเดิร์นเทรดและศูนย์การค้าในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 

CURRENT PROJECT

Previous
Next

ASSOCIATION SUPPORTER

MEDIA PARTNERS

CONTENT PARTNER

Our Exhibitor

Information will be available soon

NEWS & UPDATE

อ่านก่อนตัดสินใจลงทุนในตู้หยอดเหรียญ หรือตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ Vending Machine

ตู้หยอดเหรียญเพื่อซื้อสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดมีการบันทึกไว้ในยุคกรีก ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรและนักคณิตศาสตร์ Hero of Alexandria ประมาณ 215 ปีก่อนคริสตกาล

SUBSCRIBE E-NEWSLETTER

TELL YOUR FRIEND

Covid -19

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกนและการควบคุมโรคติดต่อตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือผู้เข้าชมงานปฏิบัติอย่างเคร่งครัด