หน้าแรก

งานแสดงนานาชาติครบวงจรธุรกิจค้าปลีก

ASEAN Retail ปีที่ 8 งานแสดงเทคโนโลยีนานาชาติสำหรับธุรกิจค้าปลีก ซุปเปอร์มาร์เก็ต Moderntrade ศูนย์การค้าแบบครบวงจร และธุรกิจ Ecommerce ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเวทีที่มีศักยภาพที่สุดสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ผลิตและผู้นำเข้าในอุตสาหกรรมค้าปลีกที่ต้องการนำเสนอสินค้า นวัตกรรมและบริการสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  อีกทั้งยังเป็นแพลทฟอร์มในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ขยายฐานลูกค้าและเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 

ด้วยประสบการณ์ 7 ปีและด้วยฐานข้อมูลของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมและตรงกลุ่ม ทำให้ผู้ประกอบการที่เคยร่วมงานกับเรากลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

ASEAN Retail ปีที่ 8 จะจัดพร้อมกับอีกสองงานแสดงนานาชาติใหญ่ Thailand Retail, Food & Hospitality Services (TRAFS ปีที่ 17) และ Thailand Franchise & Business Opportunities ปีที่ 19

premium brands

OUR EXHIBITOR

international partners

OFFICIAL SUPPORTER

ASSOCIATION SUPPORTER

MEDIA PARTNERS

SUBSCRIBE E-NEWSLETTER

TELL YOUR FRIEND

Covid -19

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกนและการควบคุมโรคติดต่อตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือผู้เข้าชมงานปฏิบัติอย่างเคร่งครัด