แฟนด้อมกับโอกาสต่อยอดธุรกิจ

ปรากฏการณ์แฟนด้อมมีคุณลักษณะที่เปิดโอกาสให้ธุรกิจต่างๆ นำไปต่อยอดได้อย่างไม่จำกัด เรียนรู้แฟนดอม 4 รุปแบบ:

1. การให้ของขวัญกับบุคคลที่ชื่นชอบ (Gift Economy) โดยปัจจุบันมีการขยายผลไปถึงการให้หรือแลกเปลี่ยนของขวัญหรือของกำนัลระหว่างสมาชิก แฟนด้อมด้วยกันเองซึ่งอาจเป็นของสะสมหรือสินค้าสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อโปรโมทศิลปินไอดอลที่ชื่นชอบหรือหลงใหล

2. การระดมทุนสมาชิกแฟนด้อมผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย (Crowdfunding) เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ทำกิจกรรมสนับสนุนไอดอลที่แฟนด้อมติดตาม โดยมีตั้งแต่กิจกรรมเล็กๆ เช่น ซื้อของขวัญวันเกิด ซื้อสื่อ ทำบุญ บริจาค สร้างโรงเรียนหรือสถานบริการสาธารณะในนามบุคคลที่ชื่นชอบไปจนถึงทำโครงการเพื่อระดมทุนอุดหนุนบริษัทที่บุคคลนั้นสังกัด

3. การสร้างสรรค์ผลงานของแฟนด้อม (Fan Creation) โดยเปิดโอกาสให้แฟนด้อมที่มีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ นำความสามารถมาสร้างสรรค์ผลงานโปรโมทบุคคลที่ชื่นชอบ เช่น การวาดรูปเหมือน การทำภาพการ์ตูน การเต้น โคฟเวอร์ การตัดต่อภาพหรือวิดีโอสร้างมีม การเขียนนิยาย ฯลฯ จนได้รับความนิยม สามารถจำหน่ายออกไปเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของแฟนด้อมได้

4. การเปิดโอกาสให้ธุรกิจเข้ามาทำกิจกรรมหรือเสนอสินค้าพิเศษเพื่อสนับสนุนไอดอลที่แฟนด้อมชื่นชอบ (Brandom) ซึ่งจะทำให้ธุรกิจนั้นได้รับการตอบรับจากฐานแฟนด้อมขนาดใหญ่ และสร้างชื่อเสียงทางการตลาดไปด้วย
ปรากฏการณ์แฟนด้อมจึงไม่ใช่ปรากฎการณ์ธรรมดา แต่เป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่สามารถสร้างพลังอันยิ่งใหญ่ที่ธุรกิจควรนำมาปรับใช้และไม่อาจมองข้ามไปได้

ขอบคุณ Office of Knowledge Management and Development