โอกาสพิเศษ! ขอเชิญผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ที่สนใจออกงานแสดงสินค้า

โอกาสพิเศษ! ขอเชิญผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ที่สนใจออกงานแสดงสินค้างานแสดงนานาชาติครบวงจรธุรกิจค้าปลีก
ในวันที่ 11-14 ก.ค 2567 สมัครเข้าร่วมโครงการ “SME ปัง ตังได้คืน ปี 2” จากสสว. เพื่อขอรับการสนับสนุนค่าพื้นที่ราคาพิเศษ! ในสัดส่วนร้อยละ 50-80 ตามขนาดของธุรกิจ

📢 ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้
👨‍💻 รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม: https://bds.sme.go.th/Service/Detail/982

📍 แล้วพบกันที่ งานแสดงนานาชาติครบวงจรธุรกิจค้าปลีก ASEAN Retail 2024 🗓 วันที่วันที่ 11-14 ก.ค 2567 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
งานแสดงเทคโนโลยีนานาชาติสำหรับธุรกิจค้าปลีก ซุปเปอร์มาร์เก็ต Modern trade ศูนย์การค้า และ E-commerce เป็นเวทีกลางเพื่อการเจรจาทางการค้าที่มีศักยภาพที่สุดสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ผลิตและผู้นำเข้าในอุตสาหกรรมค้าปลีกที่ต้องการนำเสนอสินค้า นวัตกรรมและบริการสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

อีกทั้งยังเป็นแพลตฟอร์มในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ขยายฐานลูกค้าและเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 🔗www.aseanretailshow.com

Post Recent