บริการออนไลน์

ONLINE BUSINESS SERVICES

นอกจากสินค้านวัตกรรมล่าสุด ทั้งฮาร์ทแวร์และซอฟแวร์ที่จัดแสดงภายนานในงาน ASEAN Retail 2024 เราได้จัดเตรียมกิจกรรมไว้รอคุณตลอด 4 วัน ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจค้าปลีกและกูรูด้าน Retail Technology และ E-Commerce จะมาแบ่งปันความรู้ อาทิ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด เทคโนโลยีที่กำลังเข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจค้าปลีก การประยุกต์ใช้ Gen AI สำหรับธุรกิจค้าปลีก, Bard, Bing ช่วยในการวางแผนและวิเคราะห์การทำธุรกิจค้าปลีก, สร้างภาพกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์, การสร้างคอนเทนต์เสียง และวีดีโอ สำหรับร้านค้าออนไลน์

SUCCESS STORIES

TEA Webinar Series 2021: Potentials and Outlook of Thailand’s Exhibition Industry

3 Topic in 3 section for Thailand’s Exhibition Industry

#1: Gearing up Thailand Economic Recovery in 2022 and Beyond
Click to watch the recorded session.
#2: International Perspective: Where to Play and How to Win
Click to watch the recorded session.
#3: International Market Trend and Thailand Opportunities
Click to watch the recorded session.

Online business matching

Webinar