ส่งออกไทยเดือน พ.ย. ขยายตัว

การส่งออกไทยฟื้นตัว สัญญาณบวกสำหรับธุรกิจค้าปลีกและซัพพลายเออร์

การส่งออกสินค้าของไทยในเดือนพฤศจิกายน 2566 ขยายตัว 10.11% YoY ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ซึ่งเป็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีหลังจากหดตัวในช่วงต้นปี 2566 ปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของการส่งออกในเดือนนี้ ได้แก่

– ปริมาณการค้าโลกมีแนวโน้มขยายตัวได้ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ยังขยายตัวได้แม้จะชะลอลงบ้าง

ภาคการผลิตที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการค้าระหว่างประเทศจะกลับมามีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกมากขึ้น

– ราคาสินค้าส่งออกยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง

– ความพยายามของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการผลักดันการส่งออกของไทย- ปัจจัยฐานต่ำ

โดยกลุ่มสินค้าหลักที่ขับเคลื่อนการส่งออกไทยในเดือนพฤศจิกายน ได้แก่

– สินค้าเกษตร ขยายตัว 7.7% YoY

– สินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัว 3.4% YoY

– สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัว 1.7% YoY

สำหรับแนวโน้มการส่งออกไทยในปี 2567 SCB EIC ประเมินว่าจะมีแนวโน้มหดตัวเล็กน้อย โดยคงประมาณการมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในระบบดุลการชดเชยเงิน (USD BOP basis) ปี 2567 ที่ -1.5% YoY อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการส่งออกไทยในปี 2568 ประเมินว่ามีแนวโน้มกลับมาขยายตัวที่ 3.7% จากแรงสนับสนุนหลายประการข้างต้น

สำหรับธุรกิจค้าปลีกและซัพพลายเออร์ ข้อมูลการส่งออกไทยที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นสัญญาณบวกสำหรับธุรกิจเหล่านี้ เนื่องจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลดีต่อความต้องการสินค้าและบริการในประเทศ ส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกมียอดขายเพิ่มขึ้น และซัพพลายเออร์มียอดขายเพิ่มขึ้นเช่นกัน

โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหารที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องในปี 2568 จะเป็นโอกาสทองสำหรับธุรกิจค้าปลีกและซัพพลายเออร์ในสินค้าเหล่านี้ เนื่องจากผู้บริโภคทั่วโลกมีความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ กลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มพลิกกลับมาขยายตัวในปี 2568 ก็เป็นโอกาสทองสำหรับธุรกิจค้าปลีกและซัพพลายเออร์ในสินค้าเหล่านี้เช่นกัน เนื่องจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะช่วยสนับสนุนให้ความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น

โดยธุรกิจค้าปลีกและซัพพลายเออร์สามารถเตรียมพร้อมรับโอกาสเหล่านี้ได้ดังนี้

– ศึกษาแนวโน้มความต้องการสินค้าและบริการในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด

– พัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

– ขยายตลาดไปยังประเทศใหม่ๆ

– เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้หลากหลาย

โดย SCB EIC คาดว่า การส่งออกไทยจะกลับมาขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจค้าปลีกและซัพพลายเออร์ในการปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อรับโอกาสการเติบโตนี้

Post Recent