ติดต่อเรา

บริษัท  กวิน อินเตอร์เทรด จำกัด

ที่อยู่ 308 อาคารร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ จำกัด (สาขาลาดหญ้า) ชั้น 4 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ  10600

โทร (+66) 02 861 4013 ext.128

อีเมล์ retailtrafs.kavin@gmail.com

เว็บไซต์ www.aseanretailshow.com

Related website www.trafs.net and www.thailandfranchising.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม