ผู้ร่วมจัดแสดง

ทำไมต้องร่วมงาน

 • ASEAN Retail ได้รับการยอมรับจากผู้เข้าร่วมงานว่าเป็นงานที่มีศักยภาพ ตรงกลุ่มเป้าหมาย และเป็นแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจค้าปลีกของอาเซียน
 • เป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ / บริการของคุณเพิ่มยอดขายขยายตลาดและการตอบสนองที่มีศักยภาพผู้นำเข้า / จัดจำหน่าย
 • เรามีฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกทั้งในและต่างประเทศ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตัวจริงที่จะเชิญมาพบท่านใน 4 วัน
 • ประชาสัมพันธ์ครอบคลุมทุกสื่อ อาทิ โทรทัศน์, หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, จดหมายอิเล็กทรอนิคส์, โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

ใครควรร่วมงาน

Retail Technology

 • Back Office Software
 • Barcode Scanners
 • Car Parking Systems
 • Computer Hardware/Software
 • Customer Relationship Marketing
 • Data Warehousing
 • Database Management and Marketing
 • Digital Signage
 • E-Commerce / EPOS
 • Security Systems
 • Gate Entry Solutions
 • Internet Providers
 • Inventory & Stock Control
 • Queuing Systems
 • RFID
 • Safe Deposits
 • Security Systems & CCTV
 • Smart Card Technology
 • Supply Chain Management

 

Internet Retailing

 • CRM solutions
 • Digital marketing
 • Direct mailing
 • E-commerce platform
 • Logistics management
 • Online payment / banking
 • Purchase order management
 • Security, i.e. authentication
 • Shopping cart solutions and portals
 • Supply chain / inventory
 • Website design / hosting
 • Content management

Retail Design & In-Store Marketing

 • Architects / Interior Design Specialists
 • Audio Visual
 • Carry bags/Gift Wrapping
 • Displays/Showcases
 • Flooring
 • Furnishings / Kiosks
 • Graphics
 • Large Format Printing
 • LED / Lighting / Light Boxes / Signage
 • POP/POS products
 • Screen Printing
 • Shelving & Hanging Systems
 • Shop fitting
 • Shopping carts/baskets
 • Storage & Logistics
 • Visual Merchandising Solutions

แผนโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ครอบคลุมทุกสื่อทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุม

แผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในประเทศและต่างประเทศ

 • รายการโทรทัศน์
 • หนังสือพิมพ์
 • นิตยสาร
 • สปอตวิทยุ
 • เว็บไซต์และเว็บลิงค์กับพันธมิตรต่างๆ
 • ส่ง E-Newsletters ไปถึงกลุ่มเป้าหมายกว่า 80,000 รายชื่อ
 • Direct mails
 • VIP Invitation
 • SMS
 • Social Media (Facebook, Line, LinkedIn)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) / สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร