ผู้ร่วมจัดแสดง

ทำไมต้องร่วมงาน

 • ASEAN Retail เป็นงานแสดงสินค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีกงานแรกและงานเดียวในภูมิภาคอาเซียน
 • ได้รับการยอมรับจากผู้เข้าร่วมงานว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีศักยภาพในการนำเสนอสินค้าและบริการต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • เป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการล่าสุด เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมค้าปลีกที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • เรามีฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกทั้งในและต่างประเทศ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตัวจริงที่จะเชิญมาพบคุณ
 • กิจกรรมอัดแน่นตลอดงานทั้ง 4 วัน ทั้งสัมมนาและอบรมนำโดยผู้เชี่ยวชาญ ช่วงดึงกลุ่มลุกค้ามาพบคุณในงาน
 • บริการเจรจาธุรกิจแบบตัวต่อตัวภายในงาน
 • มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่กว้างขวางและครอบคลุมทั้ง Online และ Offline อาทิ EDM, Facebook Official, Line Account, หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, SMS ฯลฯ

ใครควรร่วมงาน

หากท่านเป็นเจ้าของ / ผู้บริหารธุรกิจดังต่อไปนี้

 • Shopfitting & In-store design
 • Gate entry solutions & CCTV
 • Power socket
 • Vending machine
 • Touchscreen displays
 • Safe deposits & Money counter machine
 • POS-CRM & Loyalty program
 • Back-office management
 • Supply chain management
 • Cloud platform
 • Retail consulting service
 • Digital signage
 • Computer hardware
 • Receipt printer & UV printing
 • Store management system
 • Transaction monitoring
 • E-money services
 • Marketing solution
 • Retail logistics service
 • Artificial intelligence
 • Digital technologies for E-Commerce

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าชมงาน

 • Convenience Store
 • Department Store / Duty Free
 • Supermarkets / Hypermarket
 • Shopping Malls
 • Fashion / Accessories
 • Watch and Jewellery
 • Electronic / Electrical
 • Appliances / Telecommunication
 • Beauty / Personal Care
 • Catering / Food
 • Sport & Leisure
 • Shop fitter
 • Banking
 • IT Firm / Media and Others
 • Shopping Mall & Property Management
 • Design / Architectural / Creative Firm
 • Advertising / Marketing / Business Consultancy

แผนโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ครอบคลุมทุกสื่อทั้งในและต่างประเทศ

แผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในประเทศและต่างประเทศ

 • รายการโทรทัศน์
 • หนังสือพิมพ์
 • นิตยสาร
 • สปอตวิทยุ
 • เว็บไซต์และเว็บลิงค์กับพันธมิตรต่างๆ
 • ส่ง E-Newsletters ไปถึงกลุ่มเป้าหมายกว่า 80,000 รายชื่อ
 • VIP Invitation
 • SMS
 • Social Media (Google, Facebook, Line, LinkedIn, Youtube)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) / สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร